Het WMO-platform Heiloo

Het Wmo-platform Heiloo adviseert gevraagd en ongevraagd het College van B&W over de Wmo en met name over het Wmo-beleid en aanverwante beleidsterreinen. Het platform bestaat uit vrijwilligers die benoemd worden door B&W.

De Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) trad op 1 januari 2007 in werking. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt , biedt de gemeente ondersteuning.

Lees meer...

Het Wmo-platform

Het Wmo-platform is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van Burgemeester & Wethouders. Het platform brengt geen adviezen uit over individuele burgers of situaties, maar adviseert over vaststellen, uitvoeren en controleren van het beleid binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het platform wordt benoemd door het College.

Lees meer...